Pompa co do wszystkich wodnych systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, pozwalająca również na pracę z roztworami glikolu o stężeniu do 50%

Pompa o takiej konstrukcji nie posiada drogich i skomplikowanych części, co bardzo korzystnie wpływa na jej koszty eksploatacji i serwisowania. Na 10 grzejników we wcale nie takim dużym domu w zupełności pompa 25/40 wystarczy, ale problemem mogą być małe średnice rurociągów. Pompa mo�e by� stosowana w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych �redniej wielko�ci. Pompa co do wszystkich wodnych systemów grzewczych i klimatyzacyjnych, pozwalająca również na pracę z roztworami glikolu o stężeniu do 50%. Jeśli pompa ma zastosowanie w instalacji ogrzewania podłogowego należy wybrać przy pomocy zielonego pokrętła pola po prawej stronie oznaczone kolorem żółtym. Pompa cechuje si� du�ym momentem rozruchowym i jest wyposa�ona w funkcj� automatycznego odblokowywania si�. Po uruchomieniu systemu pompa przez 10 minut zwiększając i zmniejszając prędkość przepływu wody, wyprowadza powietrze z instalacji przez zamontowane na jej końcach zawory odpowietrzające. Pompa zatrzyma się w momencie gdy temperatura wzrośnie do 125°C i uruchomi się ponownie gdy spadnie do 115°C. Pompa cyrkulacyjna nadaje się wyłącznie dla wody pitnej. Funkcja ta wymaga jedynie włączenia, a po zakończeniu cyklu odpowietrzania, pompa automatycznie powraca do nastawionych wcześniej parametrów pracy. Wilo posiada obecnie blisko 60 spółek produkcyjnych i handlowych na całym świecie, a otwarcie oddziału w Australii oznacza także, że firma obecna jest na wszystkich kontynentach. Jeśli pompa ma zastosowanie do ogrzewania grzejnikowego należy wybrać pole niebieskie znajdujące się po lewej stronie pokrętła. Nowoczesna konstrukcja, czytelny wska�nik aktualnego poboru pr�du, sygnalizator b��d�w i system odpowietrzania pompy to innowacje wprowadzone przez Wilo dla lepszego komfortu obs�ugi. Jeśli chcemy, żeby nasza instalacja centralnego ogrzewania działała prawidłowo musimy zadbać o to, aby zainstalowana w niej pompa miała odpowiednie parametry. Bezd�awnicowa pompa cyrkulacyjna z przy��czem gwintowanym lub ko�nierzowym. Najczęściej sama pompa składa się z kilku części. Innowacyjne koncepcje oraz technologia najwyższej sprawności charakteryzują produkty firmy Wilo od chwili jej założenia. Daje ona pewność, że pompa jest gotowa do pracy po przestoju bez konieczności rozkręcania i rozhermetyzowania zespołu wirującego. Przecież teoretycznie jak większość grzejników zostanie zakręcona i pompa wyczuje zmniejszenie przepływu, to zwolni bieg i może doprowadzić do zagotowania wody w kotle! Pompa cechuje si� z du�ym momentem rozruchowym i jest wyposa�ona w funkcj� automatycznego odblokowywania si�. Po zakończeniu odpowietrzania, pompa automatycznie powróci do wcześniej wybranych ustawień. Pompa może być stosowana w budynkach jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych średniej wielkości. Wilo to odpowied� na nowe dyrektywy UE dotycz�ce zu�ycia energii. Z charakterystyce pompy sprawdzamy punkt pracy, czy pompa będzie pracowała w preferowanym przez producenta zakresie. W przypadku wysokości podnoszenia chodzi o wartość ciśnienia, którą pompa musi wytworzyć, aby ciecz została wtłoczona na odpowiednią wysokość. Pompa obiegowa to urządzenie, które ma zapewnić sprawny obieg czynnika grzewczego w instalacji centralnego ogrzewania. Na I biegu nie czuję żeby pompa działała, za to na II biegu lata aż milo. Pompa to tylko jeden element drugi to średnice rurociągów trzeci nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych. Wilo-Yonos PICO to bezdławnicowa elektroniczna pompa obiegowa o najwyższej sprawności do powszechnych zastosowań.