Otóż rytownik przygotowując nowy stempel nie rytował ręcznie każdego jego elementu, ale używał do tego celu odpowiednich, wcześniej przygotowanych punc

Patryca, z której są tłoczone kolejne matryce I i II rzędu, a w końcu właściwy stempel menniczy. Niestety nie zachowały się żadne spisy osób nagrodzonych, nie wiadomo też ile takich medali mogło powstać. Stan przed rekonstrukcją W srebrne tło owalnego naczynia wmontowanych zostało 311 monet i medali: 148 medali i monet o różnych nominałach bitych w srebrze oraz 163 numizmaty złote. Otóż rytownik przygotowując nowy stempel nie rytował ręcznie każdego jego elementu, ale używał do tego celu odpowiednich, wcześniej przygotowanych punc. Opis 124 medali na 95 stronach. Były one przeznaczone nie do bicia, ale do tłoczenia monet o dużych nominałach i medali za pomocą dużej siły nacisku. Być może właśnie takie zakłady, zajmujące się wykonywaniem dekoracji w metalu, oprócz wybijania numizmatów realizowały zamówienia dotyczące zdobienia nimi srebrnych, pamiątkowych naczyń. Bez wątpienia medaliersko-biblijne przedsięwzięcie jachymovskich mistrzów miało luterańskie podłoże, jako że do najwcześniej powstałych tam medali portretowych,. Stempel metalowy do tłoczenia w skórze. Podobnie stempel talara poznańskiego wykorzystano do bicia półportugałów. Wybijania na masową skalę talarów i półtalarów. Ryciny medali opatrzone komentarzami o wielkiej wartości historycznej, napisane przepięknym językiem polskim. Nie jest to jeszcze okres renovatio monetae, więc książę nie miał potrzeby wybijania nie wiadomo ile rodzajów monet. Stempel mosiężny do tłoczenia w skórze. W gablocie tej niebywałe wrażanie robi również stempel do wybicia wielkiego medalu. Stemple stalowe hartowane do wybijania w metalu stosowane głównie w pracach spawalniczych, działach kontroli jakości. Stempel więc był wypukły i szybko ulegał zniszczeniu. Mennica w Malborku, stała się główną mennicą koronną upoważnioną przez króla do wybijania monet złotych. 7 Wykonany przez niego pierwszy stempel dwuzłotówki – odmiana “bez bomby” z dużymi literami. Zgromadził bardzo bogatą kolekcję monet ruskich i polskich, medali i orderów, banknotów, grafik rosyjskich i polskich, militariów, szkła, tkanin, obrazów i starodruków. Stanowiły także tematykę medali okolicznościowych Gelegenheitsmedaillen. Stempel do tłoczenia w gumie. Gdy przejdzie kontrolę, można przystąpić do procesu wybijania monet. Pojawiły się zatem również punce, które służyły do szybkiego wybijania wzorów i dat na monecie. Ten zestaw tematyczny wszedł na stałe do repertuaru medali biblijnych ofiarowywanych z okazji narodzin czy chrztu (był często odtwarzany. “Wszystkie instrumenta i machiny do wybijania i robienia pieniędzy tak srybrnych jak i miedzianych, z rozkazu.